Een ontmoetingsplaats voor en door
cliënten, hulpverleners en wetenschappers...
Ieder zijn expertise!

Wat is een academische werkplaats?

Een academische werkplaats is een ontmoetingsplaats waar cliënten, hulpverleners en onderzoekers elk vanuit hun eigen expertise werken aan het creëren van kwaliteitsvolle hulpverlening. Samen werken we aan toegankelijke en kwalitatieve zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders. In dit samenspel kan de ervaringsdeskundigheid van de cliënt, de professionele deskundigheid van de hulpverlener en de wetenschappelijke kennis volledig tot zijn recht komen.

Over de academische werkplaats

Een project in volle ontwikkeling! Jeugdzorg Emmaüs heeft sinds maart 2012 geïnvesteerd in de aanwerving van een onderzoeker en de ondersteuning vanuit de onderzoeksinstellingen Lucas (Prof dr. Koen Hermans) en HIVA (Prof. dr. Tine Van Regenmortel). Dit met als doelstelling om een empowerende academische werkplaats te ontwikkelen en te installeren binnen Jeugdzorg Emmaüs. Meer informatie over Lucas en Hiva vind je hier:

LUCAS – CENTRUM VOOR ZORGONDERZOEK
EN CONSULTANCY
Katholieke Universiteit Leuven
Kapucijnenvoer 39 bus 5310
3000 Leuven
 +32(0)16 33 69 10
fax: +32(0)16 33 69 22
 
HIVA – ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID
 EN SAMENLEVING
Katholieke Universiteit Leuven
Parkstraat 47
B-3000 Leuven
Telefoon +32 16 32 33 33
Telefax +32 16 32 33 44
 


Een empowerende academische werkplaats? Een empowerende academische werkplaats is een platform waar cliënten, hulpverleners en wetenschappers de gelegenheid krijgen om intensief samen te werken aan een kwalitatieve, effectieve en cliëntgerichte hulpverlening. Centraal staat het kruisen van de ervaringsdeskundigheid van de cliënt, de professionele deskundigheid van de hulpverlener en de wetenschappelijke kennis van de onderzoeker. We vertrekken vanuit twee uitgangspunten: 
  1. Binnen de interactieve ontmoetingsplaats gaat er nadrukkelijk aandacht naar het versterken van de ‘silenced voices’ (stemmen die in regulier onderzoek weinig beluisterd worden, zoals de stem van de cliënt) met als doel het op gang brengen van een proces van empowerment. De onderzoekers fungeren als een ‘critical friend’ (i.t.t. de afstandelijke expert) die inzichten inbrengt vanuit verschillende disciplines en relevante theoretische kaders. Zij voeren niet alleen onderzoek over de praktijk, maar vertalen onderzoeksbevindingen ook meteen naar de professionals.
  2. Ten tweede kiezen we voor een brede benadering van effectiviteit die tevens het organisatie-, overheids- en samenlevingsniveau in beeld brengt. Deze brede benadering toont aan dat de effectiviteit van jeugdhulp afhankelijk is van een reeks van factoren die zich op verschillende niveaus bevinden: gebruiker, methodiek, professional, interne organisatiecultuur, netwerk waarbinnen de organisatie functioneert, de wijze waarop de overheid de voorzieningen aanstuurt en de verwachtingen vanuit de samenleving (zie figuur 1). Effectiviteit laat zich dus niet enkel vatten door het experimenteel testen van het gebruik van een bepaalde methodiek, maar vraagt eveneens (onderzoeks)aandacht voor de andere niveaus en hoe zij inspelen op de kwaliteit van de hulpverlening.

Figuur 1. Een brede kijk op effectiviteit (Prof. dr. Koen Hermans)   
De academische werkplaats Jeugdzorg Emmaus maakt deel uit van Emmaus vzw
2018  Academische Werkplaats Jeugdzorg Emmaus - Webdevelopment by IC Solutions