Een ontmoetingsplaats voor en door
cliënten, hulpverleners en wetenschappers...
Ieder zijn expertise!

Littekens

Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten.
Ze gaf hen de volgende opdracht:

Ze gaf alle kinderen in de klas een stuk papier en zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en erop te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren. De kinderen vonden dat dat wel een leuke opdracht en deden hun best het blad zo veel mogelijk te verkreukelen.

Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet verscheurde en het weer glad te strijken. Ze liet hen zien hoe vol littekens en vuil het papier was geworden.

Toen zei ze de de klas dat ze het papier moesten zeggen dat het hen speet dat ze het zo verkreukeld hadden.  Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte hen niet om het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen. Ze wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten. En dat de littekens nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook proberen ze te repareren.

Dat is wat er gebeurt als een kind een ander kind pest.
Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens zijn er en die blijven.
Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest werden.
De kreukels gingen er niet meer uit.
De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat de boodschap was overgekomen.

Voor jongeren in de jeugdzorg telt dit ook, hoe jong ze ook zijn, de littekens zijn er en zullen er altijd blijven. Hoeveel moeite en zorg er ook aan besteed wordt, eens gekreukeld altijd gekreukeld.

*Bron: Facebook, pesten op school


Tot volgende keer

Ness

De academische werkplaats Jeugdzorg Emmaus maakt deel uit van Emmaus vzw
2018  Academische Werkplaats Jeugdzorg Emmaus - Webdevelopment by IC Solutions