Een ontmoetingsplaats voor en door
cliënten, hulpverleners en wetenschappers...
Ieder zijn expertise!

Client

Een website in beweging! Gezien onze academische werkplaats nog in volle ontwikkeling is, wensen we samen met u hier verder invulling aan te geven. Via de website willen we cliënten, hulpverleners en onderzoekers uitnodigen om deel te nemen aan de academische werkplaats en zo ervaringen, ideeën, interessante artikels, beeldmateriaal, … te lezen, te delen en te bediscussiëren.
Als u een bijdrage wenst te leveren, gelijk op welke manier, aarzel niet ons te contacteren.

Je kan je tevens inschrijven voor de nieuwsbrief. We houden u via deze weg op de hoogte van lopende projecten binnen de academische werkplaats: projecten cliëntparticipatie, onderzoek, studiedagen, publicaties, …

Onze droom voor de toekomst…
  • Forum voor cliënten
  • Mogelijkheid tot posten van filmpjes en muziek door jongeren
  • Projecten voor en door cliënten. We starten o.a. een project met Har Tortike, zie http://www.loploppictures.com 
 
De academische werkplaats Jeugdzorg Emmaus maakt deel uit van Emmaus vzw
2018  Academische Werkplaats Jeugdzorg Emmaus - Webdevelopment by IC Solutions